عکس نان رول دارچینی
#قرار_معنوی

نان رول دارچینی #قرار_معنوی

۱۲ آذر ۰
#قرار_معنوی
#شهید_حمید_سیاهکالی_مرادی
#ورق_بزنید_عکس_مراحل

سلام دوستان.روز و روزگارتون خوش
نان رول دارچینی من با مغزی دارچین شکر سفید و پودرنارگیل و کره
رومال عسل و زرده تخم مرغ و شیر و زعفران دمکرده.
شادی روح همه ی شهدا و درگذشتگان صلواتی بفرستید #
...
نظرات