عکس راتاتویی(یتیمچه)
sedi
۳۸
۲.۲k

راتاتویی(یتیمچه)

۲۱ آذر ۰۰
آرزو کنیم حالِ همه خوب باشد
به خوبیِ عطرِ یاسِ کوچه باغ های قدیمی
به خوبیِ دو روز مانده به عیدِ زمانِ کودکی
و به خوبیِ همان روزی که آرامش و عشق ؛
به خیابان های این شهر ، برگردد
...
نظرات