عکس کیک گاتوشا
★Fariba★
۷۹۰
۱k

کیک گاتوشا

۴ دی ۰
ماه ترین ماهِ من🌙
مروارید غلتانِ دریای مهربانی💎
چگونه توصیف کنم مِهرت را به دلم؟
که تو نبض ترین حیات عشقی💜

چشمم روشن برای میلادت😍
🤍الیِ قشنگم🤍

این پست رو با تاخیر از من بپذیر🥰

https://sarashpazpapion.com/user/5db694b2bc6900.28907297
...