عکس خورشت اناربیج
رها☕
۲۰
۱.۷k

خورشت اناربیج

۶ دی ۰
خورشت-انار بیج گیلانی#خورشت شمالی#غذای محلی#
سبزیجات محلی-چوچاق#رب انار#گردو#خورشت ملس# پلو سیر زعفرانی#ترشی فلفل قرمز🍃🌶
...
نظرات