عکس دونات بازاری
الهام
۵۱
۷۲۵

دونات بازاری

۸ دی ۰
عالی بود.برای من حدود ۳ و یک چهارم پیمانه آرد استفاده شد و ۱۷ دونات شد 🍩
ممنون لیلی جان🍀🌷
لینک دستور:
https://sarashpazpapion.com/recipe/3b61da5d2a7dc0fc6ecef8114e4775be
ایده عکس از لیلی عزیز😊
...
نظرات