عکس آش رشته نذری
آشپزخونه نگار
۴۳۶
۲.۵k

آش رشته نذری

۱۶ دی ۰۰
ای روح دو صد مسیح محتاج دَمَت

زهرایی و خورشید غبار قدمت

کی گفته که تو حرم نداری بانو؟

ای وسعت دلهای شکسته ؛ حَرَمت . . .

#قراربانگار

#آش_رشته #نذری #آش_رشته_نذری #نگار۶٩
...
نظرات