عکس  نان زنجبیلی(نان نروژی)
mehregan
۲۶
۵۶۸

نان زنجبیلی(نان نروژی)

۲۵ دی ۰
هرچیز که مال تو باشد خوب است
حتی اگر جای خالی تو باشد
آخر جای خالی توی دل مثل سوراخ توی دیوار نیست که با یک مشت کاهگل پرشود
هزارنفر هم بروند و بیایند
آن دل دیگر هیچ وقت دل نمیشود.
...
نظرات