عکس کیک شیفون خامه کشی شده
ارکیده
۱۰۶
۱.۵k

کیک شیفون خامه کشی شده

۳ بهمن ۰۰
برای رنگ خامه از پودر لبو استفاده کردم

کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست
در ره گذر کیست که این دام بلا نیست
روی تو مگر آیینه لطف الهی ست
حقا که چنین است ودرین روری و ریا نیست
🌹🌹🌹
...
نظرات