عکس پیتزای قارچ و گوشت
ᜁMersanaᜁ
۳۸
۵۹۶

پیتزای قارچ و گوشت

۱۳ بهمن ۰
#_پیتزا_قارچ_گوشت_#_کپشن بخوانید_#👇
گاز زدشو ببینید😜آقایی نتونست تحمل کنه تا عکاسی تموم شه (نوش جانش)🤩🤩
همیشه راه پیشرفت برای شما باز است و جای رشد دارید. خیلی از آدمها زندگی شان را به حسادت و سرخوردگی می گذرانند و از اینکه دیگران به موفقیت هایی دست یافته اند ناراضی هستند.

فکر می کنند زندگی یک پیتزای پپرونی است و هرگاه کسی موفق می شود، یک تکه آن کم شده و سهمی برای آنان نمی ماند. نکته ای که به آن توجه نمی کنند این است که پیتزا تنها یکی از غذاهای موجود در بوفه آزاد است. باز هم پیتزاهای دیگری در ظرف خواهند گذاشت!
وقت و نیرویتان را بی خودی هدر ندهید که چرا دیگری قبل از شما آمد و آن تکه را زودتر برد

"سهم شما در تنور است"
...
نظرات