عکس عدس پلو مخلوط
sedi
۱۱۱
۲k

عدس پلو مخلوط

۱۰ فروردین ۱
دنیا مارا زیبانمیکند
ما دنیا را با خوبیهایمان زیبا میکنیم
پس زیبا ببین ،زیبا بیاندیش، زیبا بگو و زیبا عمل کن تا دنیای زیبایی داشته باشی 🍃🍃🍃
...
نظرات