عکس عدس پلو مخلوط
محبوبه عباسی
۴۰۸
۵.۱k

عدس پلو مخلوط

۲۵ شهریور ۰۰
وقتی بیست سالم بود
بهترین استعفای زندگیم را دادم
از جمع دوستایی که خیلی به فکر شکوفایی و رشد نبودند کشیدم کنار!

تو سی سالگی از جمع آدم‌های غیبت کن استعفا دادم

و تو چهل سالگی، از جمع کسانی که همه چیز براشون پوله


استعفا فقط برای کار نیست‌‌

یه جایی باید از محیط دوست‌های سمی‌ استعفا داد‌‌
یه جایی از جمع کسایی که فقط‌‌ خردت می‌کنن و عزت نفس و‌‌ خودشکوفایی‌ات رو تیکه تیکه می‌کنن‌‌ استعفا داد‌‌
یه جایی از کسایی که آینده‌ات رو در خطر
می‌اندازن استعفا داد‌‌.
‌.
#محبوبه_عباسی
#عدس_پلو
...
نظرات