عکس نان رول پشمکی
نفس حبیبم
۶۴
۱.۳k

نان رول پشمکی

۲۲ فروردین ۱
#قرارگروهی
❤آشپزی به وقت عشق❤
نان رول پشمکی با دستور لیلی عزیزم 😍❤
برای اولین بار خیلی از شکلش راضی نبودم اما همسرم که خورد ازش حسسسسابی تعریف کرد 😍
الهی شکر راضی بود 😍❤
#نفس_حبیبم #نان_رول_پشمکی #قرار_گروهی
...
نظرات