عکس افطاری ماه مبارک رمضان

افطاری ماه مبارک رمضان

۲۵ فروردین ۰۱
پلو خورشت قرمه سبزی هم برای شام بود که دیگه نشد از بعد اوردن شام هم از سفره عکس بگیرم
...