عکس آش جو و دوغ بختیاری...

آش جو و دوغ بختیاری...

۲۵ فروردین ۰۱
✨خـدایـا
چقدر لحظه های با تو بودن زیباست

الهی ب حق ماه مبارک رمضان
مشگل گشای تمام
گرفتاریهای بندگانت باش
مسیر زندگیشان راهمـوار کن
و صندوقچه سرنوشت شان
را پرکن از سلامتـی.😊🤲🤲
ـــــــ
طاعات وعبادت هایتان قبول درگاه حق ان شاالله
التماس دعا🙏🙏🙏💚💚💚💚⚘⚘⚘⚘
...