عکس ماقوت زعفرانی
yalda
۸۳
۸۶۶

ماقوت زعفرانی

۲۶ فروردین ۰۱
اگه روزه میگیری
و به کسی که داره آب میخوره چپ چپ نگاه نمیکنی
دمت گرم!
اگه روزه نمیگیری و به یه روزه دار نمیگی دیوونه ای
بابا اینهمه ساعت آب نمیخوری که چی بشه!
دمت گرم!
کلا همینکه به کار کسی کار نداری سرت تو زندگی خودته
دمت گرم...
...
نظرات