عکس قورود شورباسی
Mahdiye_rmzanloo
۱.۴k
۱.۲k

قورود شورباسی

۲۶ فروردین ۰۱
قورود شورباسی یک غذای محلی برای آذربایجان
بسیار لذیذ و خوشمزه😍
قورود به معنای (کشک)
...