عکس حلوا نسکافه
♡Chef_Janan♡
۲
۳۶۹

حلوا نسکافه

۴ اردیبهشت ۱
اِمشب‌با‌بَند‌بَنددلم‌میخوانمت‌
#معبودم...
العفوهایم‌رابه‌آسمان‌هفتم‌برسان ؛
نجواهای‌عاشقانه‌ام‌راامشب‌اجابت‌کن🤍'!」
الهی این بنده چه داند که چی می باید جُست
داننده تویی هر آنچه دانی آن ده🥲🤍

امشب برای آنکه خواست اما نرسید دعا میکنم:)🙃
سرنوشتتون قشنگ^_^♥️
...