عکس سوپ رشته

سوپ رشته

۷ اردیبهشت ۰۱
هزینه یک لبخند خیلی کمتر از هزینه برق است
اما خیلی بیشتر از آن روشنایی می‌بخشد👌🏻
...