عکس رشته پلوی مخصوص

رشته پلوی مخصوص

۱۰ اردیبهشت ۱

اینم هم ترکیب مواد رو نشون میده وهم نحوه ی ترکیب مواد با برنج

#رشته پلوی مخصوص
...