عکس نان بربری با تمام نکات
مطهره
۸
۳۹۱

نان بربری با تمام نکات

۸ اردیبهشت ۱
خدایا!!!

بودنت چقدر
آرامم میڪند!
جنس تــو
لطـیف ترین جنس عالم است،
آنقدر ڪه خاطره ات؛
چونان حریری نــرم،
همه زاویه های جان مرا احاطه
میڪند
چقـدر خــوب است،
ڪه دارمــت

مرسی از دستور عالی و بی نقصت لیلی جان هر چه از خوشمزگیش بگم کمه 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
...
نظرات