عکس حلیم گندم
مامان آوینا
۱۲
۲۲۶

حلیم گندم

۲ ماه پیش
آخرین افطاری رمضان ۱۴۰۱
,🥀🥀سلام بر تو ک پیش از آمدن در آرزوی تو بودیم ،و پیش از رفتن از اندیشه فراقت محزونیم .🥀🥀
#حلیم#گندم#افطاری#رمضان#۱۴۰۱
...
نظرات