عکس پودینگ چیا
art-chef3
۲۱۰
۲k

پودینگ چیا

۲۳ اردیبهشت ۱
هر سرنوشتی هر چقدر هم که میخواهد طولانی وپیچیده باشددر واقع شامل تنها یک لحظه هست
لحظه ای که در آن انسان میداند که کیست
...
نظرات