عکس اشکنه
ارکیده
۴۷
۱.۳k

اشکنه

۵ خرداد ۰۱
روز وصل دوستداران یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد
کامم از تلخیّ غم چون زهر گشت
بانگ نوش شاد خواران یاد باد
🌹🌹🌹
...
نظرات