عکس چیکن کوردن بلو
محمد رضا
۲۴۹
۶۷۴

چیکن کوردن بلو

۲۲ شهریور ۹۴
قال الله عزوجل :
شکر ٬ نعمت ها را افزون و از دیگران بی نیاز می کند
( کافی ۲/۹۴)
...
نظرات