عکس مربا توت فرنگی

مربا توت فرنگی

۱۷ خرداد ۰۱
#تلنگــر

✍وقتی خدا خواست یوسف را از زندان
نجــات دهــد صاعـقه‌ای نــفرستـاد
تـا درِ زنـــدان را از جـای بــکند

بلکه در آرامش شـب درحالیکه
پـادشــاه خـواب بــود رؤیایی
بسوے او روانه کرد

پس بـه خدایت اطمینان
داشـــته باش

اِنّ مـَعَ العـُسْرِ یـسْراً
همانا پس از سختی آسانی است


#مربا
#مربا_توت_فرنگی
...
نظرات