عکس مارمالاد توت فرنگی
نرجس بانو☘️
۱۴۹
۱.۵k

مارمالاد توت فرنگی

۲۰ خرداد ۰۱
گاهی بین سمفونیِ شلوغ و پر سروصدای
زندگی‌ات قَد دو سه میزان سکوت کن!
از هرچه آدم روی این زمینِ گردِ خاکی‌ست
فاصله بگیر
و خودت را بغل کن!
آدم هارا، ناامیدی هارا، فکر هارا
برای چند ساعت بگذار پشت سرت!
فیلم مورد علاقه ات را برای
دوهزار و یک‌امين بار(!) پِلِی کن
با لباس راحتی‌ات روی مبل لم بده،
زل بزن به صفحه‌ی تلویزیون
دستت را دور لیوان مخصوصِ قهوه‌ات
حلقه کن
و کِیفِ گرمای‌ قشنگش را ببر!
زندگی یک وقتهایی همینطوری میچسبد
همینطوری بی‌خیال
همینطوری ساکت
همینطوری تنها.🌸🌱
#مارمالاد_توت_فرنگی #مارمالاد #نرگس_پز #نفس_حبیبم
...
نظرات