عکس همبرگر مخصوص
mikhak1986
۱۰
۵۹۳

همبرگر مخصوص

۲۱ خرداد ۰۱
زندگی زندان نیست.
زندگی مجازات نیست.
زندگی یک پاداش است و به آنهایی تقدیم می‌شود که لیاقتش را دارند.
این حق توست که از زندگی لذت ببری؛
اگر این کار را نکنی گناه کرده‌ای.
اگر جهان هستی را همانگونه
که یافته‌ای ترک کنی
و آن را زیباتر نسازی،
بر علیه آن کار کرده‌ای.
قبل از اینکه آن را ترک کنی،
آن را اندکی شادتر وزیباتر ودلپذیر تر بساز.
...