عکس اسموتی هلو
♡Chef_Janan♡
۵۶
۵۵۲

اسموتی هلو

۲۵ خرداد ۰۱
ممکنه آهسته قدم بردارم
اما حرکتم رو به جلوست
وهیچ موقع
به عقب نمیرم
واین یعنی پیشرفت✌🏻🤗
...