عکس پیده گوشت
ارکیده
۳۰
۱.۴k

پیده گوشت

۲۸ خرداد ۰۱
آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد
صبر و آرام تواند به من مسکین داد
وان که گیسوی تو را رسم تطاول آموخت
هم تواند کرَمش دادِ من غمگین داد
🌹🌹🌹
...
نظرات