عکس ماهی کبابی
vida.v
۱.۱k
۱.۵k

ماهی کبابی

۲۵ تیر ۰۱
ی سفر ۳روزه عالی باهمسری ک روز اخر دختردایی همسری ام ب جمع دونفرمون اضافه شد و خیییلی خییلی خوش گذشت 🤩
بمونه یادگاری تو پیجم 💜

پاپی جان لطفا بقبولون💔

#ماهی.کبابی.سفر.شمال.
...