عکس خورش فسنجان با هویج
فاطمه میری
۱۴۳
۷۶۸

خورش فسنجان با هویج

۲۷ شهریور ۹۴
سلام . من به جای هویج از کدو حلوایی استفاده کردم و با فسنجان معمولی هیچ تفاوت نداشت بسیار عالی بود
...
نظرات