عکس کیک کاپوچاکلت
فافا
۵۹
۹۳۶

کیک کاپوچاکلت

۹ مرداد ۰۱
پست نود⚘

من دخــــتر هستـم …

ظریف ترین و با احساس ترین موجـود…

کســی که خدا برای آفریدنــش وقـت گذاشتـه است…

کسـی که مـادر تمــام عروسک هاست ..

کسی که اشــک هایش شمـرده میشــود…


#کیک#کاپوچاکلت#شکلاتی#ساده#خوشمزه#سراجی#عالی#فافاپز#بدون.دیزاین
...