عکس #نان کرمدار آلمانی
GHOGHNOOS
۳۳
۲.۲k

#نان کرمدار آلمانی

۱۲ مرداد ۰۱
Your bad days are not final. Your difficult days are not meant to stay. Falling downs do not mean you will never be able to get up again. Please do not give up on your life just because some parts of it are difficult right now. Hold on to yourself through this phase. Have hope for better days. You will rise through it. You will find your strength.

روزهای بدت روزای پایانی نیستن. روزهای سختت قرار نیست که موندنی باشن. زمین خوردن‌ها به این معنی نیست که دیگه توانایی دوباره سر پا شدن رو نداری. لطفاً از زندگیت دست نکش فقط به این دلیل که در حال حاضر یه قسمت‌هاییش سخته. توی این دوره به خودت دلگرمی بده برای ادامه دادن. تو از پسش بر میای. قدرتت رو پیدا می‌کنی ✨

...
نظرات