عکس نان باگت
mikhak1986
۲۴
۸۳۷

نان باگت

۱۳ مرداد ۰۱
امروز را به داشته‌هایت فکر کن...
به دستاوردهات هرچند کوچک،
به مهربانی‌هات هرچند اندک،
به کارهای خوبی که در حق آدم‌ها کردی،
به کارهای خوبی که
آدم‌ها در حق تو کرده‌اند.
امروز را قدردان باش، قدردان تمام چیزها و آدم‌های خوبی که خداوند
برای تو مقدر کرده، قدردان تمام تلاش‌هایی که داشتی،
تمام راه‌هایی که رفتی و تمام دلخوشی‌هایی
که به دست آوردی.
امروز را لبخند بزن، آرام باش و به افق‌های روشن‌تری فکر کن، به نور، به طلوع، به آفتاب...
امروز را عمیق‌تر نفس بکش
و دقیق‌تر نگاه کن و رها باش
و بگذار جزئیات کوچک اطرافت تو را
به وجد بیاورند و ساده‌ترین اتفاقات،
عمیقا خوشحالت کنند.
امروز را در زاویه‌ی مهربان‌تری بایست
و به جهانت
جور دیگری نگاه کن...

#نون#نون_خونگی#نون_باگت#سوسیس#سوسیس_خونگی#سوسیس_گوشت_قرمز#سس#سس#سس_خودم_پز#سیب_زمینی_سرخ_کرده
#نرگس_پتوس🪴🪴🪴🪴🪴

‌‎‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‎‌‌‎‌‌‌
...