عکس حلوای اوماج با شیره انگور
ارکیده
۶۷
۱.۶k

حلوای اوماج با شیره انگور

۱۵ مرداد ۰۱
شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد
بنده طلعت آن باش که آنی دارد
شیوه حور و پری خوب ولطیف است ولی
خوبی آن است و لطافت که فلانی دارد
🌹🌹🌹
...
نظرات