عکس حلوا سه آرد با شیره انگور
حلوای بسیارخوشمزه ومقوی وسالمی هست.
امیدوارم درست کنیدولذت ببرید.
دوستان گلم اندازه هاباتوجه به آردی که استفاده میکنیددستتون میادبه خاطرهمین به مقدارلازم زدم.
...
مواد لازم

حلوا سه آرد با شیره انگور

۱۰
مواد اصلی
آرد گندم
۱ پیمانه
آرد برنج
۱ پیمانه
آرد نخودچی
۱ پیمانه
روغن مایع یا کره حیوانی
به مقدار لازم
شیره انگور
۲ پیمانه
گلاب
۱/۲ پیمانه
کلمات کلیدی

حلوا سه آرد با شیره انگور

طرز تهیه

حلوا سه آرد با شیره انگور

درجه سختی
زمان تهیه ۱۵
دقیقه
زمان پخت ۳۰
دقیقه
۱
ابتداتمام آردهاراجداگانه الک کنید.
۲
آردگندم رادرتابه ای حرارت دهید.حرارت بسیارملایم باشدومرتب هم بزنیدتانسوزد
۳
بعدآردبرنج رااضافه کنیدومرتب هم بزنیدتابوی خامی آن ازبین برود
۴
آردنخودچی رااضافه کنیدوکمی هم بزنید.مواظب باشیدکه آردتان نسوزد
۵
آرد را از روی حرارت برداشته والک کنید
۶
آردرادوباره به تابه برگردانیدوروی حرارت بگذارید.روغن یاکره راکم کم اضافه کنید.به حدی که آردوروغن مخلوط شود و انسجام یابد.دقت کنیدکه خیلی کم یازیادنریزید.
۷
دولیوان شیره انگوررابانصف پیمانه گلاب مخلوط کنید وکم کم به مواد اضافه کنید.مرتب هم بزنیدتاخمیرلطیف ویکدستی شود.
۸
البته بستگی به آردمقدارشیره کم یازیادمیشود.لطفادقت نماییدکم کم اضافه کنیدتاوقتی که آردشماکاملا تغییررنگ پیداکندوکامل تمام موادشیره ی انگور را جذب نماید
۹
حلوا را از روی حرارت بردارید.میتوانیداز انواع مغزها به دلخواه برای داخل حلوا استفاده کنید.
تصاویر مراحل تهیه

حلوا سه آرد با شیره انگور

بیشتر
سایر نکات

حلوا سه آرد با شیره انگور

درپخت انواع حلواها؛آردراحرارت دهیدتابوی خامی آردگرفته شودوقبل ازاضافه کردن روغن حتماالک کنیدتاگلوله های آردازبین برودوحلوای شمایکدست شود.
روغن یاکره راهم درهمه ی حلواهاکم کم اضافه کنید.تعدادنفرات راهمینطوری زدم بستگی داردبرای چه جایی مصرف شود.
اگرمفیدواقع شدبرای سلامتی امام زمان عج صلوات بفرستید.
نوش جان
التماس دعای فرج
نظرات دستور پخت

حلوا سه آرد با شیره انگور