عکس شیر برنج
ارکیده
۱۱۳
۱.۹k

شیر برنج

۱۸ مرداد ۰۱
جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
وان کس که این ندارد حقّا که جان ندارد
با هیچ کس نشانی زان دلستان ندیدم
یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد
🌹🌹🌹
...
نظرات