عکس کوکی رژیمی
art-chef3
۱.۸k
۲.۵k

کوکی رژیمی

۲۳ مرداد ۰۱
نگاهت می کنم، خاموش
و خاموشی زبان دارد…
زبانِ عاشقان، چشم است و چشم،
از دل نشان دارد…
...