عکس اسموتی

اسموتی

۲۴ مرداد ۰۱
یه اسموتی خوشمزه برای شبهای تابستون
رولت هم خودم خامه کشی کردم با نون اماده اولین بار بود نون اماده گرفتم بدک نبود نوش نگاهتون
...