عکس کیک تولد
محبوبه عباسی
۳۵۱
۳.۷k

کیک تولد

۱ ماه پیش
هرگز به آدمهای مهربان زخم نزنید
آدمهای مهربان در مقابل خوبی هایِ
یکطرفه؛ هرگز احساس حماقت نمیکنند
چون خوب بودن برای آنها عادت شده است
آدم های مهربان از سر
احتیاجشان مهربان نیستند
آنها دنیا را کوچکتر از آن میبینند
که بدی کنند...
آدمهای مهربان خود انتخاب کرده اند
که نبینند نشنوند و به روی خود نیاورند
نه اینکه نفهمند...
هزاران فریاد پشت سکوت آدمهای
مهربان هست
سکوتشان را به پای بی عیب بودن
خود نگذارید...


#محبوبه_عباسی

دوستای گلم این کیک زیبارو دوست عزیزم عامره جان دختر خانم پروانه خداجوی برای تولد خواهرم درست کرده بودند
بسیار زیبا و خوش طعم بود ..
خیلی خیلی ممنونم ازشون
چون کار خودم نبود اسم عامره جان رو روی کیک نوشتم
خانم خداجوی و دختران گلشون واقعاً ماه هستند
خوشحالم که اینجا دوستای خوب و بامعرفتی پیدا کردم که کنارشون حالم خوبه ..
متاسفانه بین این دوستان، دوستهای اشتباهی هم داشتم که شکر خدا قطع رابطه کردم و از نظر روانی واقعاً آرام شدم ..
و تجربه شد که گول ظاهر هر کسی رو نخورم و تو فضای مجازی حرف های خیلی هارو باور نکنم چون ظاهر و باطنشون و رفتارشون توی این برنامه با خارج از اینجا متاسفانه یکی نیست...

لینک پیج عامره جان
https://sarashpazpapion.com/user/5a797bfc0477b2.10282391

لینک پیج خانم پروانه خداجوی
https://sarashpazpapion.com/user/5a9d45059b8777.25271494
...
نظرات