عکس پیتزا سبزیجات

پیتزا سبزیجات

۹ شهریور ۰۱
#چالش_ عکس_ آینه
واقعا این چالش ستاره و فرزانه آدمو ب وجه میاره
بدجور کودک درونم فعال میشه
دوس دارم با تمام وجود هرکاری بتونم برا این چالش بکنم
چون ایده ی خیلی خوبی هس
اصل عکس نیس طریقه ی عکس و چیزیکه محدود کرده هس (آینه، شمع ،سیاهی)
ک خیلی برام جالب هس
فک نمیکردم بعد مصی تو چالشی شرکت کنم
اما این چالش یچیز دیگس
از همینجا ازشون تشکر میکنم و خیلی خیلی ممنونم🙏🙏😘😘🌿🌿🌿
...
نظرات