عکس کیک خیس شکلاتی ترکیه ای

کیک خیس شکلاتی ترکیه ای

۲۷ شهریور ۰۱
کیک خیس ۴تخم مرغی هنوزوقت داشت تارویش بسته شه وبراق وخوشگلتربشه ولی خب سفارشی سریع بودهمینجوریشم دلبری میکرد😄من ۶تخم مرغ درستیدم مقداریش روبرای کیک هویج ومقداربیشترش بدای کیک خیس موندولی هردوجذاب وخوشگل اومدن بیرون من بردمشون خوشگلاسیونم وجیگرتحویلشون دادم😋😍😘
...