عکس خمیر پایه شیرینی عید
Elham.f❀
۱۶۱
۱.۳k

خمیر پایه شیرینی عید

۱ مهر ۰۱
تابستان و کودکی درست مثل همند. هنوز طعمشونو خوب نچشیدیم تموم می شن. اما طعمشون تا همیشه نوک زبونمون هست.
👼👭👼👭👼👭👼👭
دخترام خیلی درست کردن بیسکوییت و شیرینی رو دوست دارن. همیشه ازم قول میگیرن خمیرشو براشون درست کنم.
اگه دلشون با این چیزای کوچیک خوش میشه چرا که نه🤗🤗

ممنون از کارگاه کوچک عسلک برای دستور عالیشون.
https://sarashpazpapion.com/recipe/722930641210165cb8a1027f5f47c1c9
...
نظرات