عکس کنسرو گوجه فرنگی
m.yasna
۸۱
۵۴۹

کنسرو گوجه فرنگی

۲ مهر ۰۱
زیبایی "چادر مشکی ام" را ترجیح می دهم
بر همه ی برندهای دنیا
کدام برند و اسمی با اعتبار تر است
از نام "مادرمانـ حضرتـ فاطمهـ زهـرا"

🌱🌈🌱🌈🌱🌈🌱🌈🌱🌈🌱🌈

محکم تر از قبل...
مصمم تر از قبل...
قشنگ تر از قبل...
روی سرم نگهت میدارم
یادگار حضرت زهرا🕊️🖤


#سیصدمین_پستم🙂😍❤️
...