عکس کیک قاشقی
★Fariba★
۸۶۰
۱.۲k

کیک قاشقی

۲۳ مهر ۰۱
تو زاده پاییزی🍂

مگر میشود از بطن مهر متولد شد و عاشق نبود...

زاد روزت مبارک دوست پائیزی من❣️


تولدت مبارک فرشته جانم🧡
https://sarashpazpapion.com/user/5b43db67675955.93334001

تولدت مبارک عاطفه جانم💛
https://sarashpazpapion.com/user/5f365aa016d0c4.63572692

تولدت مبارک سپیده جانم🧡
https://sarashpazpapion.com/user/5ca8a84b3ee376.49601899

تولدت مبارک مائده جانم💛
https://sarashpazpapion.com/user/5a8ada2eb2db56.36820346

تولدت مبارک زهرا جانم🧡
https://sarashpazpapion.com/user/5cd11e902ccb54.42473990
...