عکس ساندویچ مرغ
چـاشـنــی
۴۹۸
۲.۶k

ساندویچ مرغ

۲۷ مهر ۰۱
•> #موج_انرژی_مثبت

گفتیم نمی‌گذره؛ گذشت.
گفتیم مگه می‌شه؟ شـد.
گفتیم محال ممکنه؛ ممکن بـود.
گفتیم باورم نمی‌شه؛ بـاورمون شد.
گفتیم نمی‌گذرم؛ گـذشتیم.
گفتیم نمی‌بخشم؛ بـخشیدیم.
گفتیم حرف می‌زنم، سکوت کـردیم.
گفتیم از پسش برنمیایم، اومدیـم.
گفتیم دیگه طاقت نمـیارم، طاقت آوردیم
گفتیم تنهایی‌ مگه می‌شه؟ تـنهایی شد
هرچی گفتیم و فکر کردیم طور دیگه‌ای شد!
باور پشت باور یا قوی تر شد یا نابود شد و از بین رفت! این شدن و نشدن‌ها شد تا بشینیم گوشه‌ی زندگی پا رو پا بندازیم؛ بـزنیم رو شونه‌ی خودمون
افتخار کنیم، که میون این شدن ها و نشدن ها تبدیل به آدم بهتری شدیم بـرای این‌ دنیا!
...