عکس کیک تولد همدان

کیک تولد همدان

۲۹ مهر ۰۱
کیک ۱/۵ کیلویی با تاپر دست ساز و گوی های فوندانتی🤩
کیک برادرزاده ی فینگیلیم بود که بردیم پارک جشن گرفتیم و و نوش جاان کردیم 🥰
تعریف از خود نباشه هرکی کیکامو خورده مشتری شده😇

چون می پرسید میگم، کیک با روکش فوندانت هست
گوی ها رو با سیخ چوبی فیکس کردم.
عکس ها رو ورق بزنید.

#کیک_ساده_خانگی #کیک_اسفنجی #کیک_پنبه_ای #کیک_شیر #کیک_آبجوش
...