عکس کوکی
fatima.gh
۲۳
۳۰۵

کوکی

۱ آبان ۰۱
پاییز هیچ حرف تازه ای برای گفتن ندارد
با این همه ی
منبر بلند باد
بالا که می رود
درخت ها چه زود به گریه می افتند
...
نظرات