عکس قیمه بادمجون
S̾a̾h̾a̾r̾
۱۹
۳۵۸

قیمه بادمجون

۱۷ آبان ۰۱
#قیمه_بادمجون
#زیتون _پرورده
#ترشی _هفته بیجار
#ترشی_ کلم بنفش
...
نظرات