عکس چای

چای

۲۰ آبان ۰۱
اگه قرار باشه چایی یه اسم دیگه هم داشته باشه
من که میگم "جان"خیلی برازندشه
دیدی تو گیم جونت ته کشیده یهو جونی چیزی میخوری و دوباره میتونی تو بازی بمونی
چایی دقیقا همین عمل رو انجام میده
همین قد حال خوب کن(:
متن از خودم.
...
نظرات